Privátna urologická ambulancia v Bánovciach nad Bebravou oznamuje, že v mesiaci december sa bude ordinovať nasledovne: 6.12., 13.12. a 20.12.2019.
Pacienti sa môžu objednávať na tel. čísle: 0918 154 725 alebo cez mailovú adresu bnb@urology.sk.
Personál
Lekári
MUDr. Roman Sokol, MPH
e-mail: roman.sokol@urology.sk
MUDr. Juraj Holba
e-mail: juraj.holba@urology.sk
MUDr. Peter Kohútek
e-mail: peter.kohutek@urology.sk
MUDr. Marek Lukáč
e-mail: marek.lukac@urology.sk
MUDr. Juraj Sokol
e-mail: juraj.sokol@urology.sk
Sestry
PhDr. Petra Kubáníková
e-mail: petra.kubanikova@urology.sk
Bc. Zuzana Biela
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Ivona Császárová
e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Kristína Kramárová
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Mgr. Ivana Krbaťová
e-mail: sestricky@urology.sk
Mgr. Ľubomíra Cipovová
e-mail: sestricky@urology.sk
s.Kristína Bulková
e-mail: sestricky@urology.sk
s.Ľubica Miklánková
e-mail: sestricky@urology.sk
s.Katarína Hrabovská
e-mail: sestricky@urology.sk