Upozornenie na podvrh

Vážené kolegyne, kolegovia, milí pacienti,

bol som upozornený svojimi kolegami, že v internetovom priestore, na stránkach internetového reklamného “časopisu” Health Life je uverejnený rozhovor s mojou osobou. Obsahom rozhovoru je “moje” odporúčanie neužívať štandardné a štátom schválené lieky na liečbu erektilnej disfunkcie, pripadne iných chorôb, ale užívať zázračný alternatívny prípravok “WIREX”.

Prehlasujem, že uvedený článok je ako celok podvrh. Žiaden takýto rozhovor som neposkytol, nikto ma oň ani nežiadal a jeho obsah je v úplnom rozpore s mojim odborným názorom.

Dôrazne vyzývam a prosím všetkých pacientov, aby dodržiavali liečebné postupy a medikametóznu liečbu prepísanú ich odborným lekárom a neuchyľovali sa k použitiu prípravkov, ktorých účinok na organizmus nie je nijakým spôsobom kontrolovaný, či zákonným postupom overený. Nielenže by takéto prípravky nemuseli mať tvrdený efekt, ale mohli by reálne ohroziť vaše zdravie.

Som hlboko znechutený, kam až môže honba za ziskom zájsť. Zneužitie môjho mena a odborného kreditu je nepríjemnou vecou pre mňa osobne, ale reálne ohrozenie zdravia a liečby pacientov je konaním ďaleko za pomyselnou čiarou, ktorú by bolo možné ignorovať.

Preto som poveril svoju advokátsku kanceláriu, aby vec riešila tak v rovine administratívnoprávnej, ako aj trestnoprávnej.